Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN PITÄJÄ

Realin Oy, Y-Tunnus: 2590413-7
Yliopistonkatu 60 A
33100 TAMPERE
info@realin.fi

REKISTERIASIOTA HOITAVA HENKILÖ

Jukka Suhonen
jukka.suhonen@realin.fi
+358 (0)40 735 2490

REKISTERIN NIMI

Realin Oy:n mittaustiedon pilvipalvelun käyttäjätiedot.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käytetään palvelujen tuottamiseen käyttäjälle. Käyttäjän yhteystietoja käytetään käyttäjätukeen ja ylläpitoon liittyvissä yhteydenotoissa, sekä palvelun toiminnan mukaisten viestien lähettämiseen käyttäjälle. Palvelun käytöstä kerättävää tilastotietoa käytetään palvelun tietoturvan ja suorituskyvyn varmistamiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: Henkilön etu- ja sukunimi, (yrityksen nimi ja y-tunnus), sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, asiakkaan kirjautumistiedot (päivämäärä, ip-osoite).

Palveluun kuuluu käyttäjätiliin sidottu mittausluonteisen tiedon sekä siihen liittyvien tunnisteiden tallentaminen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot ovat käyttäjän suostumuksella esitäytettyjä palveluun rekisteröinnin yhteydessä, käyttöönoton jälkeen käyttäjän syöttämiä, sekä palvelun käytön yhteydessä syntyneet automaattisesti ylläpidetyt tilastotiedot. Mittaustiedot ovat käyttäjän vapaavalintaisesti syöttämiä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä eteenpäin.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri ylläpidetään suomalaiselta palveluntarjoajalta vuokratussa palvelininfrastuktuurissa. Fyysiset palvelimet sijaitsevat Suomen rajojen sisällä.

Käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, mitkä vaaditaan tietojen omien henkilötietojen katselemiseen ja muokkaamiseen. Palvelun tilaus voi sisältää usean käyttäjätilin. Tällöin palvelun tilanneella henkilöllä tai yrityksellä on oikeus nähdä ja muokata kyseisten käyttäjätilien tietoja.

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Realin Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietojan tehtävissään.